výstavné úspechy

Naše úspechy...

Výstava

Trieda

Posudzovateľ

Hodnotenie

MVM-

Viničné 05.02.2011

    12

  Mr. Eric

  Reijers

     V1

MVM-

BA Ružinov 12.03.2011

    11

 

  Mrs. A. Laura  Burani Ferrari

     V1

MVM-

BA Ružinov

13.03.2011

    11

    Mr. Eric

    Reijers

     V1+

 NOM BIS

MVM-

Viničné

18.06.2011

    11

     Mrs. Květa             Mahelková

     V1

MVM-

Viničné

19.06.2011

   11

  Mrs. Angelika 

      Kneifel

     V1+

 NOM BIS

MVM-

Viničné

04.02.2012

     9

    Mrs. Vesna 

   Rižnar-Rešetič

      V1

MVM-

Viničné

05.02.2012

     9

   Mrs. Donatela

     Mastrangelo

     V1+

     CAC

 

TOPlist